Відомості на видачу коштів бланк

відомості на видачу коштів бланк
Останній раз зміни до форми бланка були внесені Постановою НБУ від 22.10.2010 року № 573 і набрали чинності з 21.03.2011 року. Кошти, призначені для виплати зарплати працівникам, підприємство перераховує на так званий транзитний рахунок банку — рахунок, що використовується для обліку платежів на певний термін до перерахування їх за призначенням відповідно до нормативних документів чи угод.4-й крок. Форма № 14 Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу — підприємця.


Для проведення цих виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Приватними документами вважаються документи, які виходять від окремих громадян. Під використанням треба розуміти подання або пред’явлення завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 358) відповідній особі підприємства, установи, організації незалежно від їх форми власності для придбання тих або інших прав або звільнення від обов’язків. Форма N ВЗСГ-2 Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин. Формы и бланки документов отчетности и бухгалтерского учета Украины | Бухгалтер 911 Наши сайты : Войти Наверх Вниз.

Для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру Постачальник негайно повідомляє Адміністратора про приймання-передавання бланків шляхом надання інформації із застосуванням електронного цифрового підпису. До такого повідомлення додається електронна копія акта про приймання-передавання. Групування даних первинних документів за двома напрямками (за працівниками і за об’єктами обліку) — досить трудомістка робота. Номер відомості по нарахуванню зарплати, відповідно до якої здійснено виплату. Штампи і печатки використовуються для посвідчення документів, їх офіційного характеру, посвідчення певних фактів, які мають юридичне значення, для пломбування приміщень, вантажів, пощтових відправлень, для посвідчення сплати грошових коштів тощо. Форма N ОЗСГ-3 Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів.

Похожие записи: