Платіжна відомість ф 389 бланк

платіжна відомість ф 389 бланк
Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника. На підставі акту енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання та визначити величину збитків, завданих йому протиправними діями споживача. Грошові кошти в касу підприємства надходять в основному з поточного рахунку в банку (№31), а також в результаті реалізації продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб та ін. Згідно з вимогами до загального порядку укладення договорів, визначених Цивільним та Господарським законодавством України, для належного оформлення договірних відносин замовник повинен надати наступні документи: Копія паспорта.


Копію документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою. Про можливість експлуатації лічильника свідчить наявна пломба на ньому. Рахунок 95 Фінансові витрати має такі субрахунки: Відсотки за кредит; Інші фінансові витрати. За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 Фінансові результати.

Такий обмін може відбуватися на основі письмової угоди та передбачати доступ органів доходів і зборів до електронних інформаційних систем суб’єкта господарювання. Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу, наприклад, вихідні або святкові дні — «ВС», дні хвороби — «Х», відрядження — «СВ», відпустка — «ЧВ» тощо. Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком. | Оновлене: 29 Березень 2017 ПЕРЕДАЧА ПОКАЗІВ ЗАСОБУ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ Чинним законодавством не визначено обов’язковість передачі показів засобу обліку. Представник енергопостачальника повинен протягом 5 днів від дня надання заяви перевірити рахунок, а в разі потреби протягом 20 днів перевірити прилад обліку та повідомити споживача про результати перевірки.

Похожие записи: