Розрахункова платіжна відомість бланк n п-49

розрахункова платіжна відомість бланк n п-49
Необхідно з’ясувати причини ненадання відпустки в установлений термін, особливо матеріально відповідальним особам. Під час перевірки первинних документів установлюється повнота заповнення усіх реквізитів, наявність відповідних підписів уповноважених осіб, які відповідають за облік виконаних робіт, відсутність у документах виправлень. Після реє­страції касові ордери передаються бухгалтером в касу аптеки для виконання. Установлюється правильність оформлення договорів, економічна цілеспрямованість та правильність їх укладення, правильність розрахунків за договорами, відрахування податків (обов’язкові виплати до пенсійного фонду у відповідному розмірі відсотка від суми винагороди) та відображення в обліку. Для працівників-відрядників нарахування основної заробітної плати здійснюється в документах щодо обліку виробітку. Для цього використовують зведені реєстри (розроблені таблиці, нагромаджувальні відомості) і складають розрахунково-платіжні відомості за окремими цехами, відділами, службами (структурними підрозділами) підприємства, де вказують нараховані суми і утримання з них.


Аудитор визначає, чи немає випадків включення до них підставних осіб, повторного нарахування сум раніше оплачених за первинними документами. Слід врахувати, що після внесення змін до Кодексу законів про працю, тепер роботодавці зобов’язані виплачувати аванс і зарплату. Читайте також: Як вести облік заробітної плати у підприємців. Під час перевірки правильності виплат допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю необхідно звернути увагу на лікарняний листок, який є основою для нарахування такої виплати. Наявність дизайнера друкованих форм, що дозволяє міняти або створити форму на свій розсуд. Повний (невиправний) або частковий (виправний) брак на виробництві не з вини робітника затверджується актом і оплачується.

Утримання за товари, які продані в кредит, і за позиками здійснюються на основі доручення-зобов’язання або договорів. Основну нараховують за кількість виконаної роботи з урахуванням її якості відповідно до тарифної школи і ставок, диференційованих залежно від галузей народного господарства, важливості виробництв, складності робіт, характеру та умов праці. Аналізуючи наряди на відрядну роботу за датами їх видачі потрібно зіставити прізвища робітників у нарядах та в табелях обліку робочого часу з даними обліку особового складу. Табелі обліку робочого часу використовують для нарахування оплати праці тим, хто працює за погодинною формою.

Похожие записи: