Бланк відомості на видачу матеріалів

бланк відомості на видачу матеріалів
Форма 1-РПП Заява про засвідчення копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Типова форма N М-2а Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Форма N ВЗСГ-10 Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю). Форма N ПБАСГ-2 Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію. Форма N 9-НП Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти). Форма N 1-ТТН (нафтопродукт) Змінний звіт АЗС. Форма N 17-НП Журнал реєстрації результатів вимірювань СВКН. Форма N 33-НП Журнал реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону.


Форма N 21-НП Довідка про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти). Форма N 22-НП Акт вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. Мазепи, 29 Вірт Ірини Петрівни (позивача), 01.02.1952 р.н., вул. Начальник відділу нормативного забезпечення оздоровлення та відпочинку Л. М. Мельничук . Форма N 11-НП Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою.

Форма № 12 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою. Форма № ВЗСГ-6 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій). Типова форма № ОЗ-15 Картка обліку устаткування для установлення. Звіряння розрахунків за відпущені нафтопродукти з підприємством (кооперативом) проводиться щомісячно не пізніше 5-го числа наступного місяця. Типова форма № ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень). Типова форма № ОЗ-8 (бюджет) Картка обліку руху основних засобів. Внесення додаткової інформації до паспорта може здійснюватися також на вклеюваних аркушах установленої Міністерством внутрішніх справ України форми.

Похожие записи: