Акт списання матеріальних цінностей кабінету бланк

акт списання матеріальних цінностей кабінету бланк
Тож керівник навчального закладу не може самостійно прийняти рішення про видалення дерев, не отримавши дозволу й відповідних документів. Розмір умовної вартості може визначатися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами або складатися з сум страхування від пожежі, крадіжок, втрат, пошкоджень або іншої можливої шкоди.7. Об’єкт основних засобів може бути отриманий у результаті обміну на інший актив. Первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Таблиця 5.5 Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.


Тож керівник навчального закладу має звернутися до балансоутримувача з відповідною заявою. Експертна оцінка — це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою. Один примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних цінностей, другий — надсилається разом з претензійним листом постачальнику.16. Перевірка фактичної наявності запасів, їх стану та умов зберігання забезпечується інвентаризацією. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.

Розділ «Відомості про вантаж» містить всю інформацію про перевезений ТМЦ і служить підставою для списання їх у відправника вантажу (постачальника) і оприбуткування у вантажоодержувача (покупця), а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку цінностей, прийнятих покупцем. Акт підписується матеріально відповідальною особою і головним бухгалтером. Одночасно комісією складається відповідний первинний документ на оприбуткування об’єкта нематеріальних активів. Головна » Юридична консультація » чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ Запитання: Чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ (фарба, сіль, лампочки, метал), чи це відносити до накладних витрат? Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або не­ефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації нака­зом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії. Працівниками бухгалтерської служби періодично здійснюється звірка фактичної наявності запасів із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку.

Похожие записи: