Бланк наряда на відрядну работу

бланк наряда на відрядну работу
Недоліком наряду є те, що неможливо встановити. хто винен у виготовленні бракованих виробів. Відповідно до Інструкції № 5 уся сума гонорарів та виплат за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди належить до основної заробітної плати. Особа виконує роботу за цивільно-правовим договором на свій розсуд. Збереження заробітної плати при переведені на нижче оплачувану роботу і при переміщенні — за працівником зберігається середній заробіток, розрахунок якого провадиться за раніше нарахованими заробітками. Важливими показниками звітності з праці є: середньооблікова чисельність працюючих, кількість відпрацьованих людино — днів і людино — годин, фонд і склад заробітної плати.


Нарахування оплати праці може здійснюватися за складеними трудовими угодами та актами приймання виконаних робіт. При звільненні працівника або виході на пенсію з ним здійснюється остаточний розрахунок як по заробітній платі за відпрацьований час у звітному місяці, так і за час відпустки, яка до звільнення не була використана. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно — ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Робота понад установлену норму робочого часу або оплачується у підвищеному розмірі як робота в надурочний час, і пов’язані з цим виплати належать до фонду додаткової заробітної плати, або не оплачується зовсім, якщо працівники працюють у режимі ненормованого робочого дня.

Крім того, не враховуються виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпустки тощо), а також допомога по тимчасовій непрацездатності. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету. Заробітна плата на території України виплачується в грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Конкретні розміри доплат установлюються підприємством самостійно з урахуванням норм чинного законодавства та умов колективних угод. Якщо у підприємства виникає безнадійна дебіторська заборгованість, то вона повинна бути вирахуваною із доходу, оскільки неоплачені фактично суми вже відображені у складі доходу підприємства.

Похожие записи: