Наряд про виробіток бланк

наряд про виробіток бланк
Частину третю виключено Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Існує два методи розподілу: пропорційно тарифним ставкам і пропорційно коефіцієнто-годинам. Документальне оформлення внутрішньоцехового руху незавершеного виробництва дає змогу формувати інформацію про обсяги незавершеного виробництва та про його місцезнаходження на окремих операціях оброблення в межах кожного окремого цеху. Величина відрядної розцінки знаходиться в прямій залежності від розміру тарифної ставки і норми часу і в оберненій залежності від норми виробітку. Аналітичний облік розрахунків з працюючими з заробітної плати організується за особовими рахунками працюючих, видами оплат і утримань. Використання маршрутних листів як комплексних документів дає можливість спростити документообіг та узгодити дані про кількість виконаних деталеоперацій та залишки незавершеного виробництва.


Підставою для нарахування заробітної плати при погодинній оплаті служить табель обліку робочого часу, який є іменним спис­ком працюючих, до якого щоденно записуються дані про відпрацьований час у годинах, а при неявках — причини. Провина працівника може виражатися у порушенні ним трудової чи технологічної дисципліни, встановлених правил або інструкцій, які регламентують виконання роботи. Фактична кількість деталей, що були розкроєні, зіставляється з контрольним розрахунком їх виходу (завданням). Нарізані заготовки приймає майстер або контролер, їх фактична кількість зазначається у відповідному розділі листа розкрою або у рапорті про виробіток.

Задля скорочення строків збирання врожаю та запобігання зайвим втратам у період жнив дозволено збільшувати тривалість робочого часу до 10 год. на добу, а з урахуванням перерви на обід установлювати перебування працівників на підприємстві у межах 12 год. на добу. Наряд може бути виписаний на одного робітника — індивідуальний і на бригаду робітників — бригадний. Адже від того, наскільки ефективно буде проведено жнива, залежить кінцевий результат господарювання, особливо підприємств, орієн­тованих на галузь рослинництва.У період жнив виникають ситуації, коли працівники підприємства працюють у нічний час. Під час складання карти заздалегідь визначаються строки та обсяги постачання в межах затвердженого ліміту.

Похожие записи: