Платіжне доручення бланк приватбанк

платіжне доручення бланк приватбанк
Тобто за курсом НБУ на початок дня затвердження авансового звіту, поданого працівником. Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті Бухгалтерський і податковий облік операцій з корпоративною карткою в іноземній валюті є аналогічним до наведеного вище, проте має низку особливостей. Для підтвердження згоди, Клієнт передає отриманий OTP-пароль у відповідному sms-повідомленні або шляхом введення цього пароля у відповідному рядку використовуваного сервісу. Оскільки кожен випадок нецільового використання корпоративної картки — це порушення договору з банком про її емісію. Крім того, підприємство подає відділенню зв’язку заповнені бланки переказів. Перший примірник доручення скріплюється відбитком гербової печатки установи банку і видається платнику під розписку на другому примірнику доручення.


Останні новини: Форми з оплати штрафів ДАІ оновлюються Додаток №5 та таблиці до нього від 09.09.2013р. м.Київ. International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку. Банк, який обслуговує підприємство зв’язку, надсилає банкові платника дебетове повідомлення.

Якщо платник та підприємство зв’язку обслуговуються в різних установах банку, то реєстр складається в трьох примірниках. Примітка. У наведеному зразку платіжного доручення замість даних, зазначених у пунктах: — Дата здійснення операції, — Платник,набрати з клавіатури реальну дату сплати та своє прізвище, ім’я, по-батькові. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Реєстр подається у двох примірниках, перший з яких з підписом і зазначенням посади особи, яка підписала реєстр, залишається в документах дня банку, а другий -видається представнику підприємства зв’язку як розписка. Головна з них — забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію чи надані послуги, чим сприяти прискоренню обігу обігових коштів у розрахунках.

Похожие записи: