Договір складського зберігання бланк

договір складського зберігання бланк
Форма N П-5 Розрахунково-платіжна відомість (зведена). Форма N П-7 Розрахунково-платіжна відомість працівника. Відтак, сторонами Договору зберігання є власник зерна та Зерновий склад. Володілець простого складського свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. Важливе місце в системі правового регулювання ринку зерна посідає Закон України від 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні». Згідно з ним зерном є плоди зернових, зернобобових та олійних культур, використовувані для харчових, насіннєвих, кормових і технічних цілей.


Якщо зерновий склад приймає зерно на зберігання без видачі простого або подвійного складського свідоцтва, то для підтвердження прийняття зерна на зберігання він повинен видати складську квитанцію. Такий документ в суді слугуватиме доказом неправомірної відмови від повернення речі зберігачем.За загальним правилом, договір зберігання є оплатним, якщо в ньому не передбачено інше. Зерно, що зберігається на зерновому складі, підлягає обов’язковому страхуванню. Наприклад, публічним договором, типова форма якого затверджується Ка­бінетом Міністрів України, є договір складського зберігання зерна (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»). Частина З ст. 957 ЦК вимагає, щоб договір складського зберігання укладався у письмовій формі. Форма № 9 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Типова форма N П-2 Особова картка Форма N П-2ДС (державні службовці) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

При цьому готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У разі втрати або пошкодження речі потрібно негайно повідомити про це адміністрацію готелю. Якщо річ не забрали у встановлені терміни, камера схову зобов’язана зберігати її протягом трьох місяців. Утримувач складського та заставного свідоцтв має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі. Типова форма N М-13 Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них.

Похожие записи: