Бланк акту на оприбуткування пасовищних кормів

бланк акту на оприбуткування пасовищних кормів
Відомість має чотири розділи: 1. Розрахунок нарахування амортизації лінійним і нелінійними способами. 2. Розрахунок нарахування амортизації продуктивним способом. 3. Зведена відомість нарахування амортизації. 4. Відомість нарахування резерву на ремонт основних засобів. Побудова обліку витрат залежить також і від того, яка інформація необхідна для прийняття управлінських рішень. Іноді на практиці ототожнюють основні витрати з прямими, а накладні з непрямими.


Підписує його завідувач току, бригадир, вагар, агроном господарства. Прикладами комплексних витрат можуть служити загальновиробничі і загальногосподарські витрати, послуги допоміжних виробництв, витрати на поточний ремонт. Визначають цуценят, які підлягають подальшому вирощуванню та вибракуванню, та зазначають причини вибракування. Тут не враховується вовна, що куплена або одержана господарством на стороні. Всі ці витрати — це витрати за межами виробничого процесу. Дані витрати пов’язані з виконанням функції керівництва виробництвом, контролю і організації виробничих процесів.

Ефективно управляти діяльністю підприємства неможливо без інформації про наявність ресурсів, джерела засобів і результати їх використання. Витрати в сфері виробництва — це витрати на виробничій стадії кругообігу. Для визначення середнього відсотка жиру надоєного молока прийняте молоко спочатку перераховується в однопроцентне, а потім ділиться на фізичну масу отриманого молока. Собівартість є однією із складових частин господарської діяльності і відповідно одним з найважливіших елементів цього об’єкта управління.

Похожие записи: