Бланк акт списання новорічних подарунків

бланк акт списання новорічних подарунків
Азбука обліку У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 89, с. 11 ви мали можливість ознайомитися з новим порядком скасування реєстрації РРО, відповідно до якого слід знімати з реєстрації й ті РРО, які не забезпечують виконання сучасних вимог. Кошти видаються лише особi, вказанiй в ордерi (за винятком ситуацiй, коли особа не може прийти за грiшми. ) В таких випадках потрiбна довiренiсть. Працівник для отримання матеріальної допомоги повинен прийти до Обкому профспілки з паспортом і ідентифікаційним кодом. на культурно-масову роботу * Протокол (витяг або копія) засідання профкому, із зазначенням цілі витрат та суми; * Акт списання отриманих коштів. Тому нараховувати ПДВ при ліквідації РРО-МНМА не потрібно. Виклад і форма тексту регламентовані: вступна й констатуюча частини. Але, якщо подарунок надається у негрошовій формі, не забуваємо відображати його у розділі І цього звіту за вартістю, збільшеною на «натуральний» коефіцієнт.


Tinamar, программа SALARY (заработная плата). Кроме зарплаты собрал туда и ранее разбросанные программы, отдельным пунктом есть Расчет питания и столовая. Витрати на проїзд учасників до місця проведення програми (заходу) в обидва кінці, добові в дорозі оплачує сторона, яка направляє учасників. Отриманi кошти повиннi бути зразу оприбуткованi прибутковим касовим ордером. Кошти в касi профкому не повиннi зберiгатись бiльше одного дня, за винятком встановленого лiмiту каси. З лютого 2005 року всi пiдприємства, в т.ч. профкоми, отримали право встановлювати лiмiт каси самостiйно на пiдставi Розрахунку встановлення лiмiту залишку готiвки в касi.

Вибирається ревізійна комісія на загальних зборах. На своєму засіданні відкритим голосуванням вибирають голову, заступника і секретаря комісії. Перерахування проводиться через банк, в якому вiдкритий рахунок профспiлкової органiзацiї. Якщо подарунок надається у грошовій формі, то уся його вартість оподатковується ПДФО і військовим збором. У податковому розрахунку за формою №1ДФ подарунки відображають за ознакою доходу «160», якщо дохід не оподатковується, та (або) за ознакою доходу «126», якщо дохід є оподатковуваним. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише з попередньої письмової згоди редакції. Засідання ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не менше як двічі на рік.

Похожие записи: