Бланк акт списання новорічних подарунків

бланк акт списання новорічних подарунків
Звісно, що нам більше подобається останній варіант, тим більше, що ці роз’яснення свіжіші. Якщо лiмiт не затверджений, то вiн дорiвнює нулю. Платiжне доручення подається в банк в двох екземплярах. Для проведення вечорів відпочинку, заходів на честь ювілярів, ветеранів праці, війни, придбання необхідних товарів, послуг проводиться по рішенню профспілкового комітету. Видача коштiв особi проводиться на пiдставi рiшення профкому та наявностi паспорта. Аналогічно на загальних підставах оподатковуються подарунки придбані для працівників за власні кошти підприємства.


Використання доходів на статутні цілі необхідно буде розкрити в Звіті про використання доходів (прибутку) неприбуткових організацій. Наталія Дзюба, податковий експерт Використовувати моделі, що «вибули» з Держреєстру РРО, для надання інформації про роботу РРО в електронному вигляді суб’єкти господарювання не можуть. Податковий облік дебет кредит доходи витрати Списання РРО — об’єкта МНМА Унаслідок неможливості подальшого використання списується РРО первісною вартістю 2400 грн. Готiвка з каси профкому видається по видатковому касовому ордеру або платiжнiй вiдомостi, якi оформляються в одному екземплярi. Будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та переробка вмісту матеріалів, опублікованих у газеті «Інтерактивна бухгалтерія», в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом.

Член профспiлки в видатковому ордерi ставить свiй пiдпис та вказує отриману суму словами. Витрати на проїзд учасників до місця проведення програми (заходу) в обидва кінці, добові в дорозі оплачує сторона, яка направляє учасників. Документи щодо списання непридатних основних засобів, як правило, готує постійно діюча комісія, затверджена керівником підприємства (п. 41 Методрекомендацій № 561). Так і у випадку з РРО про факт його непридатності повинна прийняти рішення та зафіксувати його саме вона.

Похожие записи: