Відомості про майно доходи видатки бланк україна

Відповідальність членів сім’ї декларанта за надання неповної інформації про свої доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру або відмову у її наданні чинним законодавством на цей час не передбачена. Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні. Однак з 04.04.16 р. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Украї­ні» буде діяти у новій редакції, а отже особи, які заповнюватимуть Декларацію після цього часу, мають враховувати певні новації.

Тому, наприклад, особа, яка має нерухоме майно, придбане до звітного періоду, зобов’язана вказати в Декларації інформацію про об’єкт нерухомості, не зважаючи при цьому інформації про витрати на її придбання або інше право користування. Яка відповідальність передбачена за порушення державним службовцем вимог фінансового контролю у частині здійснення антикорупційного декларування? При цьому відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, тобто до досягнення вісімнадцяти років. Декларація за минулий 2015 рік заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті “а”пункту 2 частини першої статті 3 антикорупційного Закону ( у тому числі судді та державні службовці апеляційного суду Дніпропетровської області) за місцем роботи до відділу кадрів. Майнова або моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб за рішенням суду одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.
Особисто я все ж схиляюся до думки, що перший варіант — більш правильний з огляду на приписи ПК. Чи потрібно вносити до Декларації інформацію щодо отриманих декларантом як подарунок коштів? Проценти за користування розраховує банк, тому краще потурбуватися про одержання довідки про рух коштів за цією карткою. Поле “усього” у позиції 46 (вкладених у звітному році) заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році, дорівнює або перевищує суму, зазначену у п. 11 Примітки до Декларації. Поле ”усього” у позиції 46 (вкладених у звітному році) — заповнюється, якщо разовий вклад або внесок здійснений декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень. (Примітка 11 додатку до Закону).Увага! Публічний характер як самих органів — суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету в суспільстві. Записи в журналі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою.

Похожие записи: